Op deze pagina vindt uw de agenda's en de notulen van de MR-vergaderingen.

Deze vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een keer een vergadering bij willen wonen, bent u van harte welkom!

Mr. St. Bernardus,

Sandra, Harold, Hilde en Bo